Localităţile din judeţul Olt unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Slatina (rata de incidenţă – 1,91/1.000 de loc.)

Social

Astăzi, 19 aprilie a.c., Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a adoptat Hotărârea nr. 37/19.04.2021 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul judeţului.

Astfel, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a hotărât, pe baza datelor puse la dispoziţie de Direcţia de Sănătate Publică, că încadrarea localităţilor din judeţul Olt în limitele incidenţei la 14 zile este următoarea:

I. Localităţi din judeţul Olt unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori: Bucinişu (rata de incidenţă – 5,21/1.000 de loc.) şi Făgeţelu (rata de incidenţă – 4,70/1.000 de loc.).

Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 20.04.2021, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 şi 3 din H.G. nr. 432/2021, şi următoarele măsuri specifice incidenţei cumulate la 14 zile:

1. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00 – 5:00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5:00 – 18:00.

3. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.
Prin excepţie de la prevederile pct. 2, în intervalul orar 18:00 – 5:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepţie de la prevederile pct. 2, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. I.1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. I.1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Măsurile instituite în localitatea prevăzută pct. I nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.
II. Localităţi din judeţul Olt unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: Bucinişu (rata de incidenţă – 5,21/1.000 de loc.), Făgeţelu (rata de incidenţă – 4,70/1.000 de loc.) şi Poboru (rata de incidenţă – 3,29/1.000 de loc.).

Pentru această localitate se aplică, începând cu data de 20.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 şi 3 din H.G. nr. 432/2021, şi următoarele măsuri specifice:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

2. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

3. Desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Pentru operatorii economici prevăzuţi la pct.1 şi 2 se permite şi prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Pentru operatorii economici prevăzuţi la pct.4, se permite doar activitatea de vânzare a biletelor de tip LOTO, pariuri şi lozuri, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

III. Localităţile din judeţul Olt unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Obârşia (rata de incidenţă – 2,50/1.000 de loc.), Icoana (rata de incidenţă – 2,34/1.000 de loc.), Mihăeşti (rata de incidenţă – 2,26/1.000 de loc.), Slătioara (rata de incidenţă – 1,94/1.000 de loc.), Slatina (rata de incidenţă – 1,91/1.000 de loc.), Baldovineşti (rata de incidenţă – 1,88/1.000 de loc.), Bălteni (rata de incidenţă – 1,85/1.000 de loc.), Găneasa (rata de incidenţă – 1,72/1.000 de loc.), Nicolae Titulescu (rata de incidenţă – 1,71/1.000 de loc.), Teslui (rata de incidenţă – 1,68/1.000 de loc.), Balş (rata de incidenţă – 1,61/1.000 de loc.) şi Piatra Olt (rata de incidenţă – 1,56/1.000 de loc.).

Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 20.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 şi 3 din H.G. nr. 432/2021, şi următoarele măsuri specifice:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00 – 22:00;

2. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00 – 22:00;

3. Desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Pentru operatorii economici prevăzuţi la pct.1 şi 2 se permite şi prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Totodată, C.J.S.U. Olt a hotărât încetarea aplicării măsurilor prevăzute la art.3 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt nr. 31 din 05.04.2021, având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile pentru localitatea Dobrun este mai mică decât 3,5/1.000 de locuitori (0,71/1.000 de locuitori), la art.1 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt nr. 33 din 09.04.2021, având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile pentru localitatea Mihăeşti este mai mică decât 3,5/1.000 de locuitori (2,26/1.000 de locuitori) şi la art.1 din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt nr. 34 din 12.04.2021, pentru localitatea Morunglav, având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică decât 3,5/1.000 de locuitori (3,13/1.000 loc.).
Reamintim că, pentru localităţile judeţului Olt – cu excepţia celor menţionate la pct. I, II şi III, precum şi a localităţilor menţionate la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 33/05.04.2021 (Icoana, Dobrun, Perieţi, Valea Mare, Voineasa, Vitomireşti, Slatina, Mihăeşti, Oporelu, Osica de Jos, Slătioara, Piatra Olt, Scorniceşti, Optaşi Măgura şi Teslui), la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 34/12.04.2021 (Stoicăneşti, Scorniceşti, Deveselu, Grădinari, Grădinile, Ipoteşti, Băbiciu, Vultureşti, Poboru, Bucinişu, Cungrea), la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 35/13.04.2021 (Mărunţei, Potcoava, Dăneasa, Brastavăţu şi Studina) şi la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 36/16.04.2021 (Caracal, Făgeţelu, Drăgăneşti-Olt, Pârşcoveni şi Grojdibodu), adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – se aplică, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 şi 3 din H.G. nr. 432/2021, şi următoarele măsuri specifice:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00 – 22:00;

2. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00 – 22:00;

3. Desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.
Pentru operatorii economici prevăzuţi la pct.1 şi 2 se permite şi prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Conform datelor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Olt, incidenţa cumulată la 14 zile în judeţul Olt, la data de 19.04.2021, este de 1,57/1.000 locuitori, iar în 26 de localităţi nu a fost înregistrat nici un caz pozitiv COVID-19.

PREFECT,
Florin Constantin HOMOREAN

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns