Județul Olt: Prezentare

Divertisment

Suprafața totală: 5.498 kmp

Numărul orașelor: 7, dintre care două municipii — Caracal și Slatina

Numărul comunelor: 104

Numărul satelor: 377

Situat în Sudul țării, pe cursul inferior al râului de la care și-a luat numele, județul Olt face parte din categoria județelor riverane fluviului Dunărea.

Suprafața totală a județului reprezintă 2,3% din teritoriul țării.

Județul Olt se învecinează la Est cu județele Argeș și Teleorman, la Vest cu județul Dolj, la Nord-Vest cu județul Vâlcea, iar la Sud, pe o distanță de 47 km, cu fluviul Dunărea, care-l desparte de Bulgaria.

Județul se încadrează în vechile provincii istorice Oltenia și Muntenia, cu legătură permanentă cu Vestul țării, cu Banatul pe Valea Dunării, cu Transilvania pe Valea Oltului, iar prin portul dunărean Corabia are ieșire spre Marea Neagră.

Conform Recensământului Populației din 2011, populația stabilă a județului Olt este de 436.400 persoane. Populația stabilă a celor mai importante orașe este: Slatina — reședință de județ (70.290 persoane), Caracal (30.950 persoane) și Balș (18.160 persoane). În mediul urban trăiesc aproximativ 170.550 persoane, reprezentând 39,08% din totalul populației stabile.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 409.810 persoane, dintre care s-au declarat români 400.090 persoane (97, 63 %). Populația de etnie maghiară înregistrată a reprezentat 0,02 %, iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 2,38%.

Relieful județului este centrat pe valea inferioară a Oltului și teraselor sale, fiind format din câmpii și dealuri. Altitudinea reliefului coboară într-o pantă lină de la Vitomirești, către Dunăre, până la Corabia. De la limita nordică până în apropiere de Slatina se întinde zona de dealuri, care reprezintă un compartiment al Piemontului Getic, cunoscut sub numele de Platforma Cotmeana.

La Sud de reședința de județ Slatina până la Dunăre începe să se desfășoare o parte a Câmpiei Române, cu următoarele subunități: Câmpia Caracalului, Câmpia Boianului și Câmpia Burnasului.

Râul Olt reprezintă axul principal al rețelei hidrografice din județ, străbătându-l în mijloc de la Nord la Sud, pe distanța de 143 km. Râul Olt primește ca afluent principal pe parte dreaptă râul Olteț, iar pe partea stânga râuri cu debit mic. În Nord, județul Olt este brăzdat și de râul Vedea, cu afluentul Plapcea, pe partea dreaptă. Dunărea scaldă partea de Sud a județului și colectează întreaga rețea hidrografică a județului.

Lista rezervațiilor naturale din județul Olt include: Casa Pădurii din Pădurea Potelu (Ianca, 1,50 ha), Iris — Malu Roșu (de tip floristic și faunistic, 1,38 ha), lacurile Izbiceni (1.095 ha) și Strejești (2.378 ha), pădurile Braniștea Catârilor (300,3 ha), Călugărească (40 ha), Reșca (50 ha), Seaca-Optășani (135 ha), Topana (120 ha), Rezervația de bujori a Academiei (54,9 ha), Rezervația de arborete de gârniță (121 ha), Valea Oltețului (de tip mixt, 900 ha).

Județul Olt are o suprafață agricolă de 434.834 ha, ocupând locul șapte la nivel național.

Principalele ramuri ale economiei județului Olt sunt dominate de industrie și cuprind industria metalurgică (ALRO Slatina), industria extractivă, construcții mașini, construcții civile și industriale, industria energetică, industria alimentară, industria textilă și agricultura.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns